1

کولر کوچک رومیزی

یکی از گزینه های عالی برای فصل گرما کولر کوچک رومیزی است تاغ در هر جا و هر زمانی بتوانید از هوای خنک استفاده و لذت ببرید.مخزن آب آن موجب می شود تا هوای واقعا خنک از این کولر کوچک خارج گردد.

ادامه مطلب...
1