1

انواع محصولات و سفره قلمکار

هنر قلمکاری یا به عبارت دیگر چیت سازی هنر نقش و نگار زدن روی پارچه است. بدین ترتیب که هنرمندان قلمکار ابتدا پارچه هایی از جنس طبیعی پنبه یا کریاس را آماده کرده و سپس روی آنها طرح های مختلفی چاپ می کنند.

البته همه ی این مراحل خود روزها و ساعت ها زمان می برد. همچنین چاپ طرح های مختلف روی پارچه توسط اساتید مختلف انجام می شود و نهایتا پارچه دوباره شسته شده و در آفتاب خشک می شود.

ادامه مطلب...
1