1

محصولات قلمکار اصفهان بهترین سوغات مسافران نوروزی

از مهمترین و قدیمی ترین نقش های مورد استفاده برای پارچه قلمکاری می توان به بته جقه، گلدان، بند اسلیم، درهم ریزه، بته سرمه، دالبر، چهار بته امیری، نقوش سلطنتی و برخی از صحنه های تاریخی حماسی و همچنین نقوشی از حیوانات از جمله طاووس و شیر و پرنده اشاره کرد.

ادامه مطلب...
1