1

فروش بهترین دستگاه تصفیه آب در تک سبد

عوامل متعددی باعث می شود که آب مصرفی شما در لوله های شهری از یون های سنگین پر شود و زنگ زدگی لوله ها باعث شود تا ابی که مصر می کنید آلوده شود.
طریقه تصفیه آب شهری:
آب شهری پس از استخراج از رودخانه ها و سد های شهر های مختلف به سمت تصفیه خانه ها جاری می شود و لوله هایی بزرگ مراجل تصفیه اب شهری شما را شروع می کنند. در مرحله های اولیه آب از یون های سنگین جدا می شود و به شدت میکروب زدایی خواهد شد

ادامه مطلب...

دستگاه تصفیه اب خانگی دو فیلتره

تصفیه آبی که در شهر های بزرگ جاری می باشد را به تصفیه خانه های بزرگ بیرون شهری می سپارند. این تصفیه خانه های بزرگ مقدار زیادی کلر جهت از بین بردن میکروب ها به آب وارد می کنند و در نهایت آب را از کلر های اضافی پاک خواهند کرد. اما در این بین مقدار زیادی از این کلر در آب باقی میماند و این امر باعث می شود که لوله های آهنی را دچار رسوب کرده و از آن ها در داخل خود حل نماید.

ادامه مطلب...
1